Saamelaisten kotiseutualue

Suomessa on laissa määritelty saamelaisten kotiseutualue, johon kuuluvat Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnat sekä Sodankylän kunnasta sen pohjoisosa, Vuotson kylän seutu eli Lapin paliskunnan alue.

Katso myös

Lappi, Saamenmaa