Saamelaiskulttuuri

Saamelaiskulttuuriin kuuluvat mm. saamen kieli, saamelainen kulttuuriperintö, kulttuuri-ilmaukset, saamelaistaide, saamelaisten perinteinen tieto, saamelainen luontosuhde, perinteiset saamelaiselinkeinot ja niiden nykyaikaiset harjoittamisen muodot samoin kuin muut saamelaisten alkuperäiskansana harjoittaman kulttuurin tavat ja muodot. Siten esimerkiksi saamen kieli, tarinat, musiikki sekä saamelaiskulttuurin ​näkyvimmät symbolit kuten saamenpuvut ja saamenkäsityöt ovat ​kiinteässä yhteydessä muun muassa perinteisiin saamelaiselinkeinoihin ​muodostaen erottamattoman kokonaisuuden, jonka jokainen osa-alue ​tarvitsee toista säilyäkseen elinvoimaisena mahdollistaen ​saamelaiskulttuurin säilymisen, kehittymisen ja siirtämisen tuleville ​sukupolville. ​​Jos esimerkiksi yksi kulttuurin osa-alueista häviää tai sen toiminta-alue ​rajoittuu, tuntuvat nämä vaikutukset heti toisaalla.​