Saamelaiskäräjät

Saamelaiskäräjät on saamelaisten itsehallintoelin. Saamelaiskäräjien tärkein tehtävä on toteuttaa perustuslaissa sille säädettyjä tehtäviä eli toteuttaa saamelaista kulttuuri-itsehallintoa sekä turvata saamelaisen alkuperäiskansakulttuurin säilyminen ja kehittyminen. Saamelaiskäräjät ilmaisee saamelaisten virallisen kannan. Saamelaiskäräjien tehtävänä on edustaa saamelaisia tehtäviinsä kuuluvissa asioissa niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Saamelaiskäräjille valitaan neljän vuoden välein 21 varsinaista jäsentä ja 4 varajäsentä. Saamelaiskäräjien kokous edustaa Saamelaiskäräjien ylintä päätösvaltaa. Saamelaiskäräjät perustettiin vuoden 1996 alussa omalla laillaan. Saamelaiskäräjien edeltäjänä vuosina 1973–1995 toimi saamelaisvaltuuskunta.