Primitivisointi

Matkailussa primitivisointi korostaa ja samalla vahvistaa menneisyyteen sidotun elämäntyylin mukaista mielikuvaa alkuperäiskansasta. Toisin sanoen primitivisointi tukee museoitua, muuttumatonta ja menneisyyteen pysähtynyttä kuvaa saamelaisyhteisöstä, jota ei ole vielä moderni elämä saavuttanut tai sivistys pilannut. Primitivisoinnilla luodaan kuva ”koskemattomasta” ja siten ”aidosta” kansasta eli ”jaloista villeistä”, joka on jäänne menneiltä aikakausilta. Saamelaisen hengellisen perinteen ja myyttisen menneisyyden korostaminen matkailun toimesta primitivisoi saamelaisia, tukee ja vahvistaa vääränlaisia stereotypioita ja virheellisiä representaatioita, joille ei löydy vastinetta nykyajan todellisuudesta. Primitivisointi ei anna matkailussa esitettävälle saamelaisuudelle mahdollisuutta olla osa tämän päivän elävää ja dynaamista kulttuuria, vaan sen kautta saamelaisista annettava kuva lukitsee heidät mystiseen menneisyyteen.