Poronomistaja

Jokaisella porolla on omistajansa. Poronomistajuus merkitään poron korvaan poro- eli korvamerkillä. Suomessa poronomistamisoikeus määritellään poronhoitolaissa seuraavasti: ”poroja saavat omistaa vain poronhoitoalueella pysyvästi asuvat Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalaiset sekä paliskunnat. Ajoporoja saa omistaa myös sellainen Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalainen, joka ei asu poronhoitoalueella.” Poronomistajuus ja poronhoito eivät ole Suomessa rajattu vain saamelaisille, kuten Ruotsissa ja Norjassa. Saamelaisilla poromerkki kulkee suvussa.