Poro

Poro (Rangifer tarandus tarandus) on puolikesy hirvieläin, joka polveutuu tunturipeurasta. Poro ja sen sukulainen, metsäpeura (Rangifer tarandus fennicus), poikkeavat muista hirvieläimistä siinä, että sekä naaras- että urosporolla on sarvet. Porojen nimitys vaihtelee niiden värityksen, iän, sukupuolen sekä monien muiden seikkojen mukaisesti. Naarasporoa kutsutaan vaatimeksi ja urosporoa hirvaaksi. Hirvas pudottaa sarvensa kiima-ajan eli rykimän jälkeen syksyllä. Pailakat ja härät eli kuohitut porot hirvaita myöhemmin ja vaatimet vasottuaan eli synnytettyään jälkeläisensä saamelaisten kotiseutualueella touko-kesäkuussa. Poro on sopeutunut erinomaisesti arktisiin olosuhteisiin.
Porot ovat yksityisomaisuutta. Vaikka saamelaisten kotiseutualueella porot laiduntavat vapaana, porolla on aina omistaja. Poronomistajuus merkitään poron korvaan poro- eli korvamerkillä. Poiketen Norjan ja Ruotsin käytännöistä, Suomessa poronhoito elinkeinona ei kuulu vain saamelaisille. Suomessa poronhoitolaki kieltää porojen pelottelemisen. Etenkin kevättalvi ja kevät ovat kriittistä aikaa poronhoidon kannalta vaatimien ollessa kantavia.