Lapsiin kohdistunut häirintä

Matkailu on kasvaessaan aiheuttanut tietyissä paikoissa saamelaisten kotiseutualueella ikäviä lieveilmiöitä. Yksi erittäin haasteellinen matkailun myötä esiin noussut ilmiö on paikallisiin lapsiin kohdistunut häirintä. Heidän valokuvaamisensa esimerkiksi koulun ja päiväkodin läheisyydessä on aiheuttanut ahdistusta lapsissa ja huolta vanhemmissa. Lapsia on yritetty puhuttaa ja heille on tarjottu makeisia koulumatkalla.
Lapset ovat korvaamattoman tärkeä osa vastuullista ja eettisesti kestävää tulevaisuutta. Antakaa lapsille turvallinen ympäristö kasvaa ja liikkua. Älkää aiheuttako toimillanne muutoksia paikalliskulttuurissa. Lapsia ei saa valokuvata ilman heidän vanhempiensa lupaa! Ei, vaikka he olisivat kuinka kauniita saamenpuvuissaan tai karvalakeissaan.