Lappi

Suomi on jaettu 21 maakuntaan. Näistä maakunta nimeltään Lappi sijaitsee pohjoisimmassa Suomessa. Lappi on myös Suomen maakunnista pinta-alueeltaan laajin ja harvimmin asutuin. Lapin maakunta muodostuu 21 kunnasta, Näistä vain kolme ja osa pohjoisinta kuntaa eli Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnat sekä Sodankylän kunnasta sen pohjoisosa, Vuotson kylän seutu eli Lapin paliskunnan alue muodostavat saamelaisten kotiseutualueen. Saamelaisten kotiseutualue on osa laajempaa kokonaisuutta, Saamenmaata. Koko Lapin maakunta ei siis ole osa Saamenmaata eikä saamelaisten kotiseutualuetta.