Irrotettuna kontekstistaan

Saamelaisia tai saamelaiskulttuuria käytetään matkailussa toistuvasti passiivisena rekvisiittana, paikallisvärinä tai eksoottisena ja primitiivisenä objektina kulttuurisesta kontekstistaan irrotettuna. Jos saamelaiset tai saamelaiskulttuuri ei suoraan liity tuotteeseen tai kohteeseen, ei saamelaisuutta tai saamelaiskulttuurin symboleita tai saamen kieltä tule näissä tapauksissa käyttää. Kaikkeen saamelaisuuteen, saamelaiskulttuuriin viittaavaan tai liittyvään käyttöön pitää löytyä saamelaiskulttuuriin liittyvä kate eli suora yhteys ja merkitys sekä saamelaisyhteisön hyväksyntä saamelaiskulttuurin (ml. saamen kieli) käyttöön kussakin tapauksessa. Saamelaisuudella ratsastaminen tai saamelaiskulttuurin katteeton hyväksikäyttö harhauttaa kuluttajia tahallisesti tai tahattomasti olettamaan, että tuote olisi saamelainen.