Irrallaan olevat koirat

Saamelaisten kotiseutualueella suositellaan pidettävän lemmikit aina kytkettynä ja metsästyksessä käytettävän vain porovapaita koiria. Poronhoidolle aiheutuu suoraa ja välillistä taloudellista sekä porojen hyvinvointiin kohdistuvaa vahinkoa irti olevista koirista. Irrallaan olevien koirien sekä vapaiksi päässeiden valjakkokoirien aiheuttamat vahingot vaihtelevat porojen pelottelusta niiden raatelemiseen ja tappamiseen. Näiden erittäin vakavien vahinkojen lisäksi kasvavana trendinä ovat olleet omatoimimetsästystä harrastavat matkailijat metsästyskoirineen. Irrallaan olevat lemmikit koosta riippumatta saattavat aiheuttaa hyvinkin vakavaa vahinkoa luonnon eläimille poronhoitoon kohdistuvien haittojen lisäksi. Vastuullinen matkailija huomioi ja kunnioittaa elävän kulttuurimaiseman rauhaa ja sen kaikkia asukkaita kokonaisvaltaisesti. Lemmikin aiheuttaessa vahinkoa porolle vastuullinen matkailija ilmoittaa välittömästi siitä ko. alueen poroisännälle, hätänumeroon ja poliisille.