Ekologinen kantokyky

Ekologinen kantokyky sisältää tiedon maksimaalisesta matkailijoiden ja/tai matkailutoimintojen määrästä, jonka tietty matkailualue kestää ilman ympäristön tilan heikkenemistä. Matkailutoimintoihin tarvittavien ekologisen kantokykyyn liittyviä resurssien käyttöä arvioitaessa tulee asettaa etusijalle saamelaisyhteisön luonnonresurssien käyttötarpeet mukaan lukien paikallisten saamelaisyhteisöjen perinteiset elinkeinot, nautintaoikeudet ja -alueet sekä muut jo olemassa olevat maan- ja luonnonvarojen käyttö.