Zooifikaatio

Zooifikaatio tarkoittaa esitystapaa, jossa erityisesti alkuperäiskansayhteisöt ja niiden jäsenet esineellistetään matkailunähtävyydeksi ja heitä kohdellaan kuin he olisivat osa luontoympäristöön kuuluvista vetonauloista tai näyttelyesineistä omassa elävässä kulttuurimaisemassaan. Suomessa matkailualalla mielikuva saamelaisuudesta keskittyy vahvasti saamenpuvun ympärille. Saamenpukuun pukeutuneisiin henkilöihin suhtaudutaan monesti ”näyttelyesineinä” eli persoonattomina objekteina. Ongelmaksi tämä muodostuu etenkin silloin, kun kyse on matkailun ulkopuolisista yksityisistä henkilöistä. Saamelaisia ja saamelaiskulttuuria käytetään matkailussa toistuvasti myös passiivisena rekvisiittana, paikallisvärinä tai eksoottisena ja primitiivisenä objektina kulttuurisesta kontekstistaan irrotettuna.