Turvallisuus

Arktiset olosuhteet ovat arvaamattomat ja monille matkailijoille tuntemattomat. Lisäksi peruspalvelut, kuten pelastus- ja sairaanhoitopalvelut, ovat harvaan asutussa arktisessa ympäristössä rajoitetut ja pitkien välimatkojen päässä. Varovaisuusperiaatteen noudattaminen on saamelaisten kotiseutualueella tarpeen, koska ilmastonmuutoksen vaikutukset saamelaisalueiden luontoon ja perinteisiin saamelaiselinkeinoihin ovat vaikeasti ennakoitavissa. Siksi on tärkeää tutustua matkailijoille suunnattuun kävijäohjeistukseen oheismateriaaleineen jo ennen saamelaisten kotiseutualueelle saapumista. Täten voidaan ennakoida ja ennaltaehkäistä mahdollisesti tapahtuvaa korjaamatonta vahinkoa, joka saattaa kohdistua saamelaiskulttuurin ja pohjoisen hauraan luonnon lisäksi itse matkailijoihin silloin, kun heillä ei ole tarvittavaa taustatietoa tai tietotaitoa arktisista olosuhteista ja elävästä saamelaisesta kulttuuriympäristöstä. Vastuullinen matkailija ei kuormita rajallisia pelastuspalveluiden tai sairaanhoidon resursseja siksi, että hän käyttäytyy varomattomasti ja ottaa turhia riskejä sekä on saapunut arktiselle alueelle varautumatta ja tutustumatta ennakkoon matkakohteeseen.