Tulevat sukupolvet

Saamenmaassa olet vieraana paikassa, jossa saamelaisten arki ja juhlat ovat osa arvokasta elävää kulttuurimuotoa, joka muodostaa erityisen kulttuurimaiseman, joka on saamelaisten ikiaikainen koti. Tässä elävässä kulttuurimaisemassa mahdollistetaan saamelaiskulttuurin elinvoimaisuus ja siirtäminen tuleville sukupolville. Meillä kaikilla on vastuu yhteisestä tulevaisuudestamme kaikkialla siellä, minne tekojemme ja askeltemme seuraamukset ylettyvät. Tehdään yhdessä tästä päivästä vastuullisempi ja eettisesti kestävämpi, jotta huomisenkin sukupolvilla on kaikki tämä kauneus ja rikkaus elettävänä ja koettavana.
Ilman yhteistä ymmärrystä saamelaiskulttuurin ja siihen kiinteästi kuuluvan luonnon korvaamattomasta arvosta ja sen henkisen perinnön rikkaudesta ja kaiken tämän säilymisen tärkeydestä, saattavat Lapin tärkeimmät matkailuvaltit vaarantua. Saamelaisten kotiseutualueen matkailuvaltteja ovat mm. puhdas luonto, saamelaiskulttuuri, perinteiset elinkeinot kuten poronhoito
Perinteinen tietämys on luonteeltaan suullista, kokemusperäistä oppimistietoa, joka on keräytynyt useiden sukupolvien aikana ja säilynyt uusille sukupolville. Saamelaiset ovat sukupolvesta toiseen säilyttäneet perinteisen tietämyksensä elämäntavassaan ja toimeentulon hankkimisessa perinteisissä elinkeinoissaan. Saamelaiskulttuurissa,
perinteissä elinkeinoissa, käsitöissä ja elämäntavassa on elementtejä, jotka ovat säilyneet esi-isiltä tähän päivään saakka kuten esimerkiksi poronhoitotavat, pyyntitavat, kieli, paikannimet tai käytettävät välineet perinteisissä elinkeinoissa ja käsitöissä. Vaikka saamelaiselinkeinoihin ja käsitöihin on tullut uusia työtapoja ja -menetelmiä, niin perustana näille on edellisiltä sukupolvilta peritty tieto ja taito. On tärkeää turvata edellytykset ylläpitää ja kehittää sekä tuleville sukupolville välittää saamelaisten oma kulttuuri, siihen kuuluvat perinteiset elinkeinot ja perinteinen tietämys sekä saamelaista maailmaa kuvastava saamen kieli.