Taloudellinen kestävyys

Taloudellinen kestävyys painottuu paikallistalouksien tukemiseen yhteisö- ja yksilötasolla. Taloudellisen kestävyyden lähtökohtana on matkailutulojen mahdollisimman ison osan jääminen kohdealueelle. Tämä voidaan toteuttaa saamelaisväestöä työllistämällä sekä paikallisella yritystoiminnalla. Taloudelliseen kestävyyteen kuuluu esimerkiksi lähiruoan suosiminen sekä saamelaistuotteiden, kuten aitojen käsitöiden ja paikallisten saamelaispalveluiden käyttäminen. Taloudellisen kestävyyden tavoitteena on matkailuelinkeinon integroituminen saamelaisyhteisöön niin, että siitä tuleva taloudellinen hyöty jakautuisi mahdollisimman laajasti alueelle. On erittäin tärkeää, että myös kokonaan matkailun ulkopuolella oleva saamelaisyhteisö kokee matkailun positiivisena ja yhteisöä hyödyttävänä toimintona sekä voimavarana. Matkailun tulee myös tukea saamelaisia perinteisiä elinkeinoja ollakseen taloudellisesti kestävää.