Stereotypia

Stereotypia on kiinteä, yksipuolinen, yleistetty ja yksinkertaistettu, monesti negatiivinen ja liioiteltu uskomus tietyn ihmisryhmän tai tiettyyn ihmisryhmään kuuluvan yksilön oletetuista piirteistä kyseisen ryhmän edustajana. Saamelaisuuta hyväksikäyttävässä matkailussa keskeisiin stereotypioihin kuuluvat saamenpukua mukailevat jäljitelmät sekä perinteiset saamelaiset asumukset. Saamenpukujäljitelmän pitkä käyttö saamelaisuutta hyväksikäyttävässä matkailussa on muuttanut saamenpuvun saamelaismatkailun synonyymiksi eli perusoletukselliseksi rekvisiitaksi niin, että ilman saamenpukua käyttävää henkilöä, matkailutuotetta ei välttämättä koeta saamelaiseksi. Lisäksi matkailullisissa keksityissä perinteissä, kuten Lapin kasteessa, ulkopuoliset ovat esittäneet väheksyvän ja ala-arvoisen kuvan saamelaisista nokisina, likaisina ja puukon kanssa heiluvina yksinkertaisina alkuasukkaina. Tällainen kuva saamelaisista on sekä loukkaava että valheellinen tuoden esiin ”saamelaisuutta” saamelaiskulttuurille vieraassa olomuodossa.