Saamenpuku

Saamelaiskulttuuri on kokonaisuudessaan erittäin rikas ja monimuotoinen, jonka yhtenä tärkeänä identiteetin ilmentäjänä on saamenpuku. Saamenpuvulla on erittäin suuri merkitys saamelaiskulttuurissa. Saamenpuvun käyttöä säätelevät kirjoittamattomat normit, joita saamelaiset noudattavat. Etenkin saamelaisuutta hyväksikäyttävässä matkailussa saamelaisuuden tuotteistaminen ja esittäminen on usein keskittynyt juuri saamenpukuun tai saamenpuvun näköiseen asuun, jonka avulla matkailutuotteesta on pyritty tekemään ”saamelainen”, olkoon sitten kyse tarinoista tai muista matkailupalveluista. Saamenpuvusta onkin muodostunut saamelaismatkailun ensisijainen identiteetin merkitsijä. Saamelaisuutta hyväksikäyttävässä matkailussa saamenpuvun sisältämät kulttuuriset koodit ja merkitykset on kuitenkin unohdettu tai jätetty huomioimatta ja siitä on luotu tyhjä rooliasu ilman sielua. Matkailuteollisuuden ulkopuoliset saamelaiset eivät käytä saamenpukua matkailijoita varten. Saamenpuvun sisällä on ihminen. Ethän esineellistä ihmisiä vaan kunnioita heidän yksityisyyttään.