Quiz – testaa tietosi

Tunnetko saamelaiskulttuurin ja saamelaisten kotiseutualueen tavat ja salat kuin omat taskusi vai onko saamelaismatkailun tiedot ja taidot vielä uutta ja kiehtovaa? Testaa tietosi saamelaismatkailuun liittyvällä tietovisalla. Olemassa olevia tai juuri opittuja taitoja testaavassa tietovisassa on 12 kysymystä, joista näytetään kahdeksan kysymystä kerrallaan. Erilaisia vastauksia havainnollistetaan vaihtuvilla kuvituskuvilla. Vaihtuvien kysymysten ja vastauskuvitusten avulla lisätään tietovisan uudelleen pelattavuutta.