Poronainen

Jokaisella porolla on omistajansa. Poronomistajuus merkitään poron korvaan poro- eli korvamerkillä. Poronomistajuus Suomessa on mahdollista sekä saamelaisille että muille Suomessa asuville henkilöille tietyin rajoituksin ja reunaehdoin. Poronainen on ammattinimike. Poronomistaja poikkeaa poronaisesta siinä, että jälkimmäinen osallistuu ammatikseen poronhoitotöihin.