Perinteiset elinkeinot

Saamelaisten perinteisiin elinkeinoihin perustuva elämäntapa ovat aina olleet riippuvaisia laajojen perinnealueiden käyttämisestä kestävällä tavalla. Saamelaisille ja heidän perinteisten elinkeinojen harjoittamiselle elinehto on ollut kautta aikojen luonnon kestävä käyttö, luonto ja maa ovat olleet saamelaisten elättäjä. Saamelaisten perinteisiä elinkeinoja ovat poronhoito, kalastus, metsästys, luonnontuotteiden keräily, saamenkäsityö ja pienimuotoinen maatalous sekä niiden nykyaikaiset harjoittamisen muodot. Perinteiset elinkeinot ovat saamelaiskulttuurin pohja. Elinkeinot ylläpitävät saamen kieltä, saamelaiskulttuuria, saamelaista luontosuhdetta ja saamelaisten perinteistä tietoa sekä siirtävät niitä sukupolvelta toiselle. Tietylle elinkeinolle ja alueelle ominainen saamen kielen termistö sekä perinteinen tieto ovat elinkeinon harjoittamisen kautta aktiivisessa käytössä säilyttäen kulttuurin elinvoimaisena. Perinteisistä saamelaiselinkeinoista poronhoito toimii edelleenkin yhtenä saamelaiskulttuurin tärkeistä kulmakivistä tarjoten tärkeän kieliareenan lisäksi materiaalia mm. vaatteisiin, käsitöihin ja ruokakulttuuriin.