Käsityöt

Yksi saamelaisten perinteisistä elinkeinoista on saamenkäsityöt. Saamenkäsityö on pohjoissaameksi duodji, inarinsaameksi tyeji ja koltansaameksi tuejj. Perinteisesti saamenkäsityö on tehty arkipäivän tarpeisiin kuten vaatteet ja kengät ja muut asusteet sekä veneet, ahkiot, komsiot, pahkakupit. Saamenkäsitöiden valmistamiseen on tullut uusia työtapoja ja menetelmiä, mutta näiden uusien menetelmien perustana ovat perinteisesti käytetyt tavat ja perinteinen tietämys. Saamen kielessä poroihin, poronsarviin, luontoon ja saamenkäsitöihin ja käsityömenetelmiin liittyy oma terminologiansa, josta vain osa on siirtynyt suomen kieleen. Perinteisen tietämyksen ja osaamisen ja kielen luonnollinen siirtyminen sukupolvelta toiselle vaatii nuoremman sukupolven aktiivista ja jatkuvaa osallistumista käsitöiden tekemiseen yhdessä vanhemman sukupolven edustajien kanssa.