Jokirantarauha

Jokiranta kuuluu saamelaisen tapaoikeuden mukaan asuinympäristöön. Saamelaisten jokikalastuskulttuureissa asuinpaikan ranta on osa kotiympäristöä, jopa pihaa. Esimerkkinä Tenon ja sen sivujokien rannat, jotka ovat pääosin jokivarren yksityismaiden kohdalla, ovat osa kotipaikan pihaympäristöä. Rannoilla on veneiden lisäksi muuta omaisuutta, kuten verkkoja kuivumassa ja patokalastuksen tarvikkeita. Paikalliset kunnioittavat toisten rantaa ja esteetön tai haitaton kulku talolta omaan rantaan on ihmisille itsestään selvä asia. Monesti kodeista on näköyhteys rantaan ja ylimääräinen liikkuminen veneiden ja kalastusvälineiden läheisyydessä koetaan kotirauhaa loukkaavana. Kaikki kalastusmatkailijat eivät ymmärrä yksityismaiden kohdalla olevien rantojen merkitystä ja saamelaista tapaoikeutta, vaan olettavat rantakalastusluvan hankkiessaan olevan oikeutettuja kalastamaan joka paikassa, myös yksityisten venevalkamissa.