Heterogeenisyys

Saamelaiskulttuuria ei ole vain poro, saamenpuku ja laavu, vaikka matkailuteollisuus niin usein antaa ymmärtää. Ei ole vain yhtä tapaa ilmentää saamelaisuutta ja saamelaiskulttuuria. Poro, saamenpuku ja laavu edustavat vain osaa moninaisista saamelaiskulttuurin ilmenemismuodoista. Saamelaiskulttuuri on heterogeeninen eli monimuotoinen, vivahteikas, rikas, aikaan ja paikkaan sekä vallitseviin olosuhteisiin sopeutuva elämäntapa, johon suuresti vaikuttaa ympäröivä elävä kulttuurimaisema ja sen kestävä hyödyntäminen Esimerkiksi saamen kieli, tarinat, musiikki sekä saamelaiskulttuurin näkyvimmät symbolit kuten saamenpuvut ja saamenkäsityöt ovat kiinteässä yhteydessä mm. perinteisiin saamelaiselinkeinoihin muodostaen erottamattoman kokonaisuuden, jonka jokainen osa-alue tarvitsee toista säilyäkseen elinvoimaisena mahdollistaen saamelaiskulttuurin säilymisen, kehittymisen ja siirtämisen tuleville sukupolville. Jos esimerkiksi yksi kulttuurin osa-alueista häviää tai sen toiminta-alue rajoittuu, tuntuvat nämä vaikutukset heti toisaalla.