Gastronomia

Saamelainen perinneruoka on paljon muutakin kuin poronkäristys lisukkeineen. Poronkäristys kuuluu perinteisiin ruokiin, mutta on vain yksi esimerkki erittäin rikkaasta saamelaisesta ruokakulttuurista. Saamelainen ruokavalio on muodostunut maanantimista, joita on perinteisesti aina hyödynnetty maan kantokyvyn rajoissa. Perinteiset elämäntavat ovat perustuneet maiden ja resurssien käyttöön ja näiden käyttötapojen jatkuvaan kehitykseen, joka on ollut elinehto vaativissa ja karuissa olosuhteissa. Tämä suojaava, huolehtiva suhde maahan, elättäjään, on ollut kaikkien saamelaista yhteisöä koskevien sääntöjen, säädöksien, lakien, käytäntöjen ja toimien perusta. Maanantimiin kuuluvat perinteisten elinkeinojen sato, esim. liha, kala, riistalinnut, marjat ja kasvit. Nykyään näistä lähiympäristöstä hankituista luonnonantimista pääsee nauttimaan modernilla twistillä monissa vastuullisissa ja eettisesti kestävissä paikallisravintoloissa saamelaisten kotiseutualueella. Vastuullinen matkailija tukee paikallisia ruoantuottajia ja perinteisten elinkeinojen harjoittajia kuluttamalla saamelaisten tuottamia, keräämiä tai tarjoamia luonnonantimia.

Katso myös

perinneruoka