Saamenpukukartta

Vastuullisen matkailijan ohjeistus saamelais­kulttuurin ja saamelaisten kotiseutualueen maailmaan

Saamelaiskäräjät hyväksyi 24.9.2018 Vastuullisen ja eettisesti kestävän saamelaismatkailun toimintaperiaatteet -ohjeen, johon vastuullisen matkailijan ja matkailun kävijäohjeistus oheismateriaaleineen perustuu. Sunna Kitin kuvitus havainnollistaa eettisen ohjeen viestiä siitä, miten toimia, jotta tulevaisuus olisi vastuullisempi ja eettisesti kestävämpi saamelaisten kotiseutualueella tukien saamelaiskulttuurin ylläpidon jatkuvuutta.

Kävijäohjeistus oheismateriaaleineen on suunnattu ensisijaisesti saamelaisten kotiseutualueelle saapuville kotimaisille ja kansainvälisille matkailijoille, matkailualan työntekijöille ja yrittäjille sekä matkailualan opiskelijoille. Kävijäohjeistuksen toivotaan herättävän tietoisuuden siitä, että alueelle saapuvat ihmiset ovat vieraina erityisessä paikassa, jossa tulee huomioida matkakohteen kokonaisvaltainen kestävyys, etenkin paikallisyhteisöiden hyvinvointi ja mahdollisuus elää rauhassa elämäänsä, arkea ja juhlaa, ilman matkailun aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia.

Saamelaiskäräjät on saanut avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä kävijäohjeistuksen valmistamiseen ja toteutukseen.

Jaa somessa

Kävijäohjeistus

Vastuullinen matkailu saamelaisten kotiseutualueella

Saamelaisten kotiseutualueelle saapuvien matkailijoiden sekä matkailutoimijoiden on tärkeää huomioida, että he ovat vieraina alueilla, joihin liittyy monia erilaisia kulttuurisidonnaisia tapoja, jotka tulee lähtökohtaisesti tunnistaa ja joita tulee kunnioittaa. Alueisiin, paikalliseen ympäristöön ja saamelaiskulttuuriin kuuluu monia aineellisia mutta myös aineettomia elementtejä, jotka vaikuttavat alueen luonnon hyödyntämiseen ja etenkin sen hyödyntämiseen liittyviin rajoihin ja rajoituksiin. Alueella saapuvien on tärkeää huomioida nämä aluekohtaiset ja vuodenaikojen mukaan muuttuvat kulttuuriin sisäänrakennetut käytännöt ja tavat.

Tutustu kävijäohjeistukseen
Hyvä tulevaisuus
Poronvasan jalat - Hyvä

Kokonais­valtainen kestävyys

Kuvittele, että poronvasan jokainen koipi edustaa yhtä kestävän kehityksen ja kantokyvyn elementtiä.

Saamelaiskulttuurin matkailullinen hyödyntäminen ja saamelaisten kotiseutualueelle suuntautuva matkailu ei ole kestävällä pohjalla, jos yksikin kestävän kehityksen tai kantokyvyn elementeistä jää toteutumatta.

Tutustu eettisesti kestävään saamelaismatkailuun

Sanasto

Vastuullisen matkailijan sanasto saame­laisten kotiseutu­alueelle

Saamenmaassa olet vieraana paikassa, jossa saamelaisten arki ja juhlat ovat osa arvokasta elävää kulttuurimuotoa, joka muodostaa erityisen kulttuurimaiseman, joka on saamelaisten ikiaikainen koti. Tässä elävässä kulttuurimaisemassa mahdollistetaan saamelaiskulttuurin elinvoimaisuus ja siirtäminen tuleville sukupolville.

Siirry sanastoon
Saamelaiskulttuuri
Rauha arki

Tulevaisuus

Vastuullisilla valinnoillamme vaikutamme tulevaisuuteemme

Meillä kaikilla on vastuu yhteisestä tulevaisuudestamme kaikkialla siellä, minne tekojemme ja askeltemme seuraamukset ylettyvät. Tehdään yhdessä tästä päivästä vastuullisempi ja eettisesti kestävämpi, jotta huomisenkin sukupolvilla on kaikki tämä kauneus ja rikkaus elettävänä ja koettavana.

Tutustu saamelaismatkailun tulevaisuuteen

Saamelais­­matkailun tietovisa

Vastuullisen matkailijan tietovisa saamelaisten kotiseutualueelle

Testaa tietosi, miten toimia oikein tai väärin vieraana saamelaisten kotiseutualueella.

Pelaa tietovisa
Saamelaiskulttuuri